Διαχείριση Αιτήσεων για το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας


Η εφαρμογή απευθύνεται αποκλειστικά σε Εξουσιοδοτημένους Χρήστες Δήμων/Κέντρων Κοινότητας: