Επικοινωνία

Στοιχεία επικοινωνίας πολιτών

Για ερωτήματα που αφορούν την εφαρμογή της νομοθεσίας, ή τις επιχειρησιακές διαδικασίες της εφαρμογής:

Για τεχνικά προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσετε κατά τη χρήση της εφαρμογής :

Επικοινωνείτε με Κέντρο Κοινότητας του τόπου κατοικίας σας.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας παρακαλούμε να δηλώσετε το ακριβές πεδίο, την περιγραφή του προβλήματος και τον αριθμό αίτησης.