Πληροφορίες για το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας

Το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας είναι προνοιακό πρόγραμμα επιδότησης.

Χρήσιμα έντυπα και σύνδεσμοι

Νομοθετικό Πλαίσιο


FEK-2023-Tefxos B-01148

Ενημερωτικά Έντυπα

Οδηγός Εφαρμογής

Σύνδεσμοι

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΟΠΕΚΑ