Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις (FAQ)

Γενικά

1. Είμαι Ομογενής από Αλβανία, πως μπορώ να υποβάλω αίτηση για το επίδομα ανασφαλίστων υπερηλίκων (Α/Υ) σε μέλη της Ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας;
Η αίτηση υποβάλλεται είτε απευθείας από εσάς ακολουθώντας τον σύνδεσμο (https://anasfalistoi-ellinikimeionotita.gr/ , είτε μέσω των Κέντρων Κοινότητας της περιοχής όπου διαμένετε. Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση μέσω του gov.gr (Αρχική >Υγεία και πρόνοια >Επιδόματα > Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας)
2. Τι δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλω μαζί με την αίτηση;
Οπωσδήποτε θα πρέπει να υποβάλετε: α) Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (θεωρημένο από Ελληνική δημόσια αρχή) ή ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί η μέχρι 31/12/2022, απόφαση πολιτογράφησής σας β) Πρόσφατο/η πιστοποιητικό/βεβαίωση από Αλβανικό φορέα για τη σύνταξη που λαμβάνετε (έκδοση εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης) γ) Σε περίπτωση που δεν έχετε οικογενειακή κατάσταση στην Ελλάδα, πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από την Αλβανία (έκδοση εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης)
3. Πως θα υποβάλω τα δικαιολογητικά;
Εφόσον υποβάλετε την αίτηση εσείς απευθείας, μπορείτε να τα επισυνάψετε ηλεκτρονικά. Εφόσον όμως υποβάλετε την αίτηση μέσω των Κέντρων Κοινότητας της περιοχής σας,θα προσκομίσετε εκεί τα δικαιολογητικά , προκειμένου να ελεγχθούν.
4. Που θα πρέπει να πάω να θεωρήσω τα δικαιολογητικά της Αλβανίας;
Τα δικαιολογητικά από την Αλβανία είτε εκδοθούν από Αλβανικό φορέα είτε ηλεκτρονικά μέσω του e-Αlbania, θα πρέπει να φέρουν την σφραγίδα apostille και πριν την υποβολή τους, να έχουν επίσημα μεταφραστεί.
5. Είμαι Ομογενής από Αλβανία αλλά διαμένω στην Ελλάδα από το 2015. Δικαιούμαι το επίδομα του ανασφάλιστου υπερήλικα;
Το επίδομα του Α/Υ χορηγείται σε μέλη της Ελληνικής μειονότητας, ανεξαρτήτως ετών διαμονής στην Ελλάδα.
6. Παίρνω επίδομα Στέγασης 70 ευρώ και σύνταξη από την Αλβανία 80 ευρώ και τα ποσά αυτά μου αφαιρούνται από το επίδομα του ανασφάλιστου που μου έχει ήδη δοθεί.. Άλλαξε κάτι σε αυτό;
Οποιαδήποτε σύνταξη ή προνοιακό επίδομα παίρνετε θα σας αφαιρείται και πάλι από το επίδομα. Αυτό που αλλάζει τώρα είναι ότι η αφαίρεση των ποσών αυτών θα ξεκινάει από τα 387,90 ευρώ.
7. Το σημερινό ποσό σύνταξης που παίρνω από Αλβανία είναι 70 ευρώ αλλά το πιστοποιητικό του Αλβανικού φορέα είναι παλιό και φαίνεται μικρότερο ποσό σύνταξης. Τι θα επισυνάψω στην εφαρμογή;
Το πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί μέσα στο προηγούμενο εξάμηνο πριν την υποβολή της αίτησης. Άρα θα πρέπει να προσκομίσετε πρόσφατη βεβαίωση από τον Αλβανικό φορέα.
8. Στην νέα πλατφόρμα υποβάλλουν αίτηση μόνο όσοι Ομογενείς από Αλβανία ζητούν επίδομα Α/Υ για πρώτη φορά ή και όσοι παίρνουν από παλιά το επίδομα;
Όλοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση, αρκεί να διαθέτουν Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς ή ΦΕΚ με την απόφαση πολιτογράφησής τους, μέχρι 31/12/2022 .Εφόσον όμως δικαιωθούν το νέο ποσό, θα διακοπεί άμεσα η παροχή του Α/Υ που ήδη λαμβάνουν.
9. Παίρνω το επίδομα Α/Υ αλλά θα υποβάλλω στην πλατφόρμα αίτηση για να πάρω το επίδομα των Ομογενών με τις ευνοϊκότερες διατάξεις. Από πότε θα μου χορηγηθεί η καταβολή του επιδόματος, εάν έχω τις προϋποθέσεις;
Από τον επόμενο μήνα της υποβολής της αίτησής σας, στην πλατφόρμα.
10. Έχω υποβάλει στον ΟΠΕΚΑ πρόσφατα αίτηση για το επίδομα Α/Υ και ακόμη δεν έχω πάρει απόφαση. Μπορώ να υποβάλω νέα αίτηση στην πλατφόρμα;
Εσείς μπορείτε να υποβάλετε νέα αίτηση και παράλληλα οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ θα ολοκληρώσουν την επεξεργασία της αίτησης που ήδη έχετε υποβάλει.
11. Έχω λογαριασμό στην Τράπεζα μαζί με το παιδί μου. Θα πρέπει να ανοίξω νέο λογαριασμό;
Ο λογαριασμός ΙΒΑΝ που θα δηλώσετε πρέπει να είναι ενεργός και θα πρέπει να αναφέρεστε σε αυτόν ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος.
12. Δεν λαμβάνω σύνταξη από την Αλβανία .και έχω σχετική βεβαίωση του φορέα. Θα πρέπει να την επισυνάψω ή να υποβάλω Υπεύθυνη δήλωση;
Εφόσον διαθέτετε πρόσφατη βεβαίωση περί μη συνταξιοδότησης, δεν χρειάζεται να υποβάλετε Υπεύθυνη δήλωση. Θα επισυνάψετε την βεβαίωση, αρκεί αυτή να είναι μεταφρασμένη και επικυρωμένη (να φέρει την σφραγίδα apostille).
13. Δεν λαμβάνω σύνταξη από Αλβανία και στην αίτηση που θα υποβάλω από το σπίτι μου, θα επισυνάψω σχετική Υπεύθυνη δήλωση. Η υπογραφή μου χρειάζεται θεώρηση;
Βεβαίως. Αφού θεωρήσετε πρώτα το γνήσιο της υπογραφής σας στα ΚΕΠ ή σε οποιαδήποτε Δημόσια αρχή, στη συνέχεια, θα επισυνάψετε ηλεκτρονικά στην αίτησή σας, την σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.
14. Ο σύζυγός μου παίρνει όπως και εγώ σύνταξη από την Αλβανία. Θα πρέπει να επισυνάψω σχετική βεβαίωση συνταξιοδότησης και του συζύγου μου;
Μάλιστα
15. Αν υποβάλω την αίτηση μέσω του Κέντρου Κοινότητας της περιοχής μου, πάλι χρειάζεται θεώρηση η υπογραφή μου;
Αρκεί να υπογράψετε την Υπεύθυνη δήλωση ενώπιον του αρμοδίου του Κέντρου Κοινότητας, ο οποίος, με την επίδειξη της ταυτότητάς σας ή του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς, θα θεωρήσει το γνήσιο της υπογραφής σας.
16. Δεν έχω ακόμη πολιτογραφηθεί αλλά διαθέτω ΕΔΤΟ και πρόκειται να υποβάλω αίτηση για το επίδομα ανασφαλίστων υπερηλίκων. Θα πρέπει να το επισυνάψω;
Eφόσον μετά την υποβολή της αίτησης λάβετε από την πλατφόρμα την ενημέρωση ότι δεν ανευρέθηκαν στοιχεία ομογένειας για σας, τότε, θα πρέπει να επισυνάψετε ηλεκτρονικά και το ΕΔΤΟ. Υπενθυμίζεται, ότι το ΕΔΤΟ θα πρέπει να έχει εκδοθεί μέχρι 31/12/2022.
17. Υπέβαλα αίτηση για το επίδομα ομογενών από Αλβανία, αλλά με ενημερώνει η πλατφόρμα ότι δεν ανευρέθηκαν στοιχεία ομογένειας. Από το 2006, έχω πράγματι ελληνική ταυτότητα αλλά διαθέτω βεβαίωση της Δ/νσης Αλλοδαπών της Αστυνομίας που αναφέρει ότι από το 2001 είχα ΕΔΤΟ. Μπορώ να επισυνάψω τη βεβαίωση αυτή ή χρειάζεται να επισυνάψω οπωσδήποτε απόφαση ή ΦΕΚ πολιτογράφησης;
Εάν η βεβαίωση της Αστυνομίας αναφέρει τον αριθμό του ΕΔΤΟ, αρκεί η επισύναψη της βεβαίωσης και η καταχώρηση της ημερομηνίας έκδοσής της. Δεν χρειάζεται να επισυνάψετε απόφαση ή ΦΕΚ πολιτογράφησης.
18. Είμαι ομογενής και έχω πολιτογραφηθεί όπως προκύπτει από έγγραφο (όχι απόφαση) του Υπουργείου Εσωτερικών, που διαθέτω. Μπορώ να το επισυνάψω;
Ναι, μπορείτε να επισυνάψετε οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο (Υπουργείου Εσωτερικών, Περιφέρειας, Διεύθυνσης Αλλοδαπών της Αστυνομίας κ.λ.π.) στο οποίο θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα στοιχεία, όπως: - είσθε ομογενής από την Αλβανία -ο αριθμός του ΕΔΤΟ ή ο αριθμός και η ημερομηνία της απόφασης πολιτογράφησης ή ο αριθμός του ΦΕΚ και η ημερομηνία πολιτογράφησής σας
19. Είμαι ομογενής από Αλβανία και έχω την Ελληνική ιθαγένεια από την γέννησή μου, διότι γεννήθηκα από Έλληνα πατέρα (ο πατέρας μου είχε γεννηθεί στην Ελλάδα). Τι θα πρέπει να επισυνάψω στην πλατφόρμα αφού δεν έχω πολιτογράφηση;
Θα πρέπει να επισυνάψετε την διαπιστωτική πράξη /απόφαση από την οποία προκύπτει ότι είχατε την Ελληνική ιθαγένεια από την γέννησή σας.
20. Υπέβαλα αίτηση στην πλατφόρμα και εγκρίθηκε. O σύζυγός μου που είναι επίσης ομογενής από Αλβανία, μπορεί να υποβάλει ξεχωριστά αίτηση;
Στην πλατφόρμα μπορεί να υποβάλουν αίτηση και οι δύο σύζυγοι αρκεί να είναι ομογενείς από Αλβανία.
21. Είμαι ομογενής από Αλβανία. Μπορώ να υποβάλω αίτηση σύμφωνα με την παλιά διαδικασία (εκτός πλατφόρμας) αλλά σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον νέο νόμο (χωρίς να ληφθούν υπόψη τα χρόνια διαμονής μου στην Ελλάδα);
Η αίτηση για το επίδομα ανασφαλίστων υπερηλίκων θα πρέπει να υποβληθεί αποκλειστικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας και θα κριθεί με βάση τον νέο νόμο.
22. Έχω υποβάλει πρόσφατα αίτηση για το επίδομα υπερηλίκων στον ΟΠΕΚΑ και στα χαρτιά μου αναφέρω ότι είμαι ομογενής από Αλβανία. Θα εξεταστεί η αίτησή μου αυτή από τον ΟΠΕΚΑ;
Μετά την έναρξη λειτουργίας της ειδικής πλατφόρμας ομογενών, οι σχετικές αιτήσεις υποβάλλονται και επεξεργάζονται ηλεκτρονικά. Εάν η αίτησή σας προς τον ΟΠΕΚΑ, υποβλήθηκε το διάστημα που ήδη λειτουργούσε η πλατφόρμα, δεν γίνεται αποδεκτή και θα πρέπει να την υποβάλετε ηλεκτρονικά.